Rolf von Roessing – Potpredsednik odbora direktora ISACA

Rolf von Roessing

Potpredsednik odbora direktora ISACA-e

Biografija:

Rolf von Roessing, CISA, CISM, CGEIT je partner i izvršni direktor kompanije Forfa Consulting AG i predsednik Forfa Holding AG. Ima više od 25 godina iskustva u informacionim tehnologijama, informacionoj bezbednosti, upravljanju krizom, kontinuitetom, rizicima i uskladjenosti poslovanja i to u mnogim sektorima kao što su bankarstvo i finansije, osiguranje, trgovina, automobilska indrustrija i zdravstvena zaštita. Ranije je radio na visokim pozicijama u KPMG-u i Ernst & Young-u. Od 2005. godine angažovan je kao viši predavač na Donau-Universitat Krems i član je Akademskog saveta za oblasti informacionih tehnologija i informacione bezbednosti. Za više od 20 godina koliko je član ISACA-e, učestvovao je u radu mnogih odbora, a u periodu od 2009. do 2011. godine obavljao je funkciju potpredsednika.