Predavač – Andrej Volchkov

Andrej Volchkov

Biografija:

Andrej Volchkov je nezavisni konsultant u oblasti upravljanja informacionom bezbednosti i program menadžmenta. Ima 30 godina iskustva kao program menadžer i zadužen je za nove tehnologije i upravljanje IT promenama u kompaniji Pictet Group, velikoj finansijskoj instituciji sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. U okviru programa Pictet bio je zadužen za projekte usklađenosti u oblastima privatnosti i zaštite podataka. Prethodno je radio kao šef sektora za IT sigurnost, usklađenost i interna rešenja u IT-u. Bio je i vođa projekta, odgovoran za arhitekture informacionih tehnologija, uvođenje novih tehnologija, metoda i standarda. Prethodno je radio kao istraživački asistent, poslovni analitičar i programer.

Andrej je gost-predavač na Fakultetu za ekonomiju i menadžment Univerziteta u Ženevi iz oblasti upravljanja bezbednošću i priznat govornik na značajnim međunarodnim konferencijama. Diplomirao je matematiku i informatiku, kao i MBA sa Ženevskog Fakulteta za ekonomiju i menadžment i član je najvećih međunarodnih IT i udruženja za bezbednost.

Naziv predavanja:

Upravljanje imovinom: šta je to i da li nam je još uvijek potrebno?

Izvod:

Ciljevi predavanja su:

  • Podsećanje šta je to upravljanje informacionom imovinom u promenljivom kontekstu.
  • Uvid u pragmatično upravljanje imovinom.
  • Da predstavimo ideje o tome kako sastaviti inventar imovine.