Predavač – Dragan Jovičić

Dragan Jovičić

Biografija:

Dragan ima više od 10+ godina iskustva radeći kao IT revizor i konsultant. Dragan je bio član globalne ISACA GDPR radne grupe koja je kreirala neke od GDPR materijala, kao što su „Implementing the General Data Protection Regulation“ i ostale korisne materijale. Dragan je Direktor za članstvo u ISACA Belgrade chapter-u i on je CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CIA (Certified Internal Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), PECB DPO i ISO27001 LA.