Predavač – Nataša Pucanović

Nataša Pucanović

Biografija:

Nataša je diplomirala i magistrirala računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Više od 20 godina zaposlena je u Narodnoj banci Srbije. Od 1998. do 2012. radila je u IKT sektoru, a od 2012. godine u Internoj reviziji, Odeljenju za reviziju informacionog sistema. Član je ISACA-e od 2012. godine. Nosilac je CISA i CRISC sertifikata. Trenutno je na poziciji potpredsednika / predsednika Programskog odbora u Udruženju ISACA Beograd.