Predavač – Sarah Orton

Sarah Orton

Biografija:

Sarah Orton ima više od 20 godina iskustva u oblastima IT rizika, uveravanja i kao savetnik u brojnim korporativnim sektorima, uz 10 godina karijere u profesionalnim uslugama. Orton je sada direktor IT Risk & Compliance za AstraZeneca plc (AZ) sa sedištem u Velikoj Britaniji. Angažovana je u Ženskoj mreži AZ, gde je učestvovala u „ lunch with a leader “ događajima, vodila „lean-in“ sesije i organizovala događaje za umrežavanje za žene. Orton je povezana sa ISACA-om od 1995. godine, kada je dobila CISA sertifikaciju. Sada je potpredsednica ISACA ogranka severne Engleske, SheLeadsTech oficir za vezu za UK i Irsku, i član ISACA-inog Saveta žena lidera.

Osim što je veoma dobro upoznata sa svojim područjem IT rizika i sigurnosti, ona je strastvena u ulaganju u svoju profesiju, zbog čega je i prvobitno postala volonterka ISACA. Redovno drži prezentacije na događajima SheLeadsTech inicijative šireći na taj način poruku i ohrabrujući što više žena da se uključe. Njena nadležnost se protezala izvan Velike Britanije i širom Evrope je promovisala i ohrabrivala žene da se angažuju. Redovno mentoriše žene i zvanično i nezvanično, pomažući u izgradnji njihovog samopouzdanja u potvrđivanju u okviru svoje profesionalne karijere u tehnologiji.